Podstawowe i zasadnicze pole działania firmy to budowa sieci medialnych dla domków jedno i wielorodzinnych nowo budowanych jak i istniejących w zakresie:

budowa przyłączy wodociągowych z rur PE

budowa sieci wodociągowych, przesyłowych oraz sieci Przeciw Pożarowych HP

budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC/ PE/PP

budowa sieci kanalizacyjnej zbiorczych z rur PVC/PE/PP

budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej

budowa przyłączy kanalizacji deszczowej

przyłącza gazu

przyłącza energetyczne

przyłącza teletechniczne i inne

przydomowe oczyszczalnie ścieków

zabudowa zbiorników bezodpływowych betonowych i PP/PE/PVC

zabudowa pompowni ścieków bytowych i przemysłowych

zabudowa separatorów substancji ropopochodnych oraz tłuszczu i skrobi

przekraczanie mediami ulic i placów metodami bez naruszania struktury nawierzchni

wykonywanie projektów budowlanych

wykonywanie projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu

obsługa geodezyjna budowy

kompleksowa obsługa inwestycji